РЕВОЛЮЦИЯТА Е ПРИОБЩАВАНЕТО!

РЕВОЛЮЦИЯТА Е ПРИОБЩАВАНЕТО!

Подкрепете Обещанието за Приобщаване

Обещавам да се грижа за самотните, за изолираните, за изоставените, за отхвърлените, за тормозените.

Обещавам да преодолея страха от различието и да го заменя със силата на приобщаването.

Аз избирам да приобщавам #ChooseToInclude.


Споделете в социалните мрежи

Присъединявайки се към Движението, ще подпомогнете:

Над 5 милиона атлета в целия свят

Обединени спортове, училища и общности

Да се сложи край на дискриминацията на хора с интелектуални затруднения.